Valdres Rakfisk BA

Rakfiskprodusentane med eigen oppdrett i Valdres har gått saman i Valdres Rakfisk BA. Alle oppdretter og foredlar sin eigen fisk, men vi samarbeider om felles kvalitetskriterier, mellom anna:

  • Norsk fisk, fødd og oppvaksen i Valdres
  • Fisken går i friskt, reint og oksygenrikt fjellvatn
  • Kort transport
  • Fisken blir lagt ned maks. to timar etter opptak
  • Gardane nyttar sine eigne tradisjonsrike oppskrifter, som har fulgt garden i århundrer
  • Vi nyttar ingen tilsetjingsstoff
  • Fisken leverast i tre modningsgrader; mild, lagra og vellagra

Les meir på www.valdresrakfisk.no

Produsenter tilknyttet Valdres Rakfisk BA